Ο μαγικός κόσμος της ψυχανάλυσης

Μία συχνή κατηγορία που αποδίδουν συχνά στη ψυχανάλυση είναι ότι σε αυτήν, συνήθως, αν όχι πάντα, όλα τα ψυχοπνευματικά προβλήματα ενός ανθρώπου, είτε το γνωρίζει είτε όχι, είναι ερωτικής-σεξουαλικής φύσεως. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι έτσι. Ή τουλάχιστον, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις απέναντι στις οποίες ο άνθρωπος αντιδράει σχεδόν αυτόματα και αμύνεται. … Συνεχίστε να διαβάζετε Ο μαγικός κόσμος της ψυχανάλυσης.